Układ okresowy pierwiastków do poprawki
Dodane przez The_Labochem dnia Listopad 08 2013 11:22:48
Okazało się, że 19 pierwiastków, w tym złoto, arsen i aluminium, mają inną masę atomową, niż dotąd sądzono. Chemicy zamierzają opublikować nowy układ okresowy pierwiastków, w którym uwzględnione będą wyniki tych badań.
Eksperymenty, których celem było określenie dokładnej masy atomowej, zostały wykonane przy wykorzystaniu najnowszych spektrometrów masowych. Badań tych podjęli się naukowcy z Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) – organizacji zajmującej się standaryzacją symboliki, nazewnictwa i wzorców wielkości fizycznych stosowanych na całym świecie. W czasie tego projektu współpracowali oni również z chemikami z różnych instytucji i placówek naukowych z całego świata.
Największe różnice w masach atomowych zmierzono dla molibdenu, kadmu, toru oraz selenu, dla którego ostatni pomiar wagi pochodził z 1934 roku. Dodatkowo, w przypadku toru udało się zmierzyć również masę atomową izotopu Th-230, czego nie próbowano nigdy wcześniej ze względu na bardzo rzadkie występowanie tego pierwiastka.
Naukowcy z IUPAC twierdzą, że choć zmiany mierzonych wartości są niewielkie, to mają one bardzo duże znaczenie dla nauki. Dlatego w 2014 roku ma zostać opublikowana poprawiona wersja układu okresowego pierwiastków. Ostatni przypadek, kiedy IUPAC zdecydowało się wprowadzić takie zmiany do tablicy pierwiastków, miał miejsce w 2009 roku – wtedy uznano, że masy niektórych atomów powinny być zapisane za pomocą zakresu liczbowego, a nie pojedynczej wartości.
– Wiedza na temat mas atomowych jest niezbędna do zrozumienia praw fizyki – przekonuje Juris Meija, jeden z naukowców należących do IUPAC. – Dobrym przykładem tego jest sytuacja z 2005 roku, kiedy to duża precyzja w zmierzeniu masy atomowej pozwoliła badaczom zweryfikować słuszność słynnego wzoru E=mc2.

Lista pierwiastków, dla których wyznaczono nowe wartości mas atomowych:

Aluminium (Al): 26,9815385(7), wcześniej 26,9815386(8)
Arsen (As): 74,921595(6), wcześniej 74,92160(2)
Beryl (Be): 9,0121831(5), wcześniej 9,012182(3)
Cez (Cs): 132,90545196(6), wcześniej 132,9054519(2)
Fluor (F): 18,998403163(6), wcześniej 18,9984032(5)
Fosfor (P): 30,973761998(5), wcześniej 30,973762(2)
Holm (Ho): 164,93033(2), wcześniej 164,93032(2)
Itr (Y): 88,90584(2), wcześniej 88,90585(2)
Kadm (Cd): 112,414(4), wcześniej 112,411(8)
Kobalt (Co): 58,933194(4), wcześniej 58,933195(5)
Mangan (Mn): 54,938044(3), wcześniej 54,938045(5)
Molibden (Mo): 95,95(1), wcześniej 95,96(2)
Niob (Nb): 92,90637(2), wcześniej 92,90638(2)
Prazeodym (Pr): 140,90766(2), wcześniej 140,90765(2)
Selen (Se): 78,971(8), wcześniej 78,96(3)
Skand (Sc): 44,955908(5), wcześniej 44,955912(6)
Tor (Th): 232,0377(4), wcześniej 232,03806(2)
Tul (Tm): 168,93422(2), wcześniej 168,93421(2)
Złoto (Au): 196,966569(5), wcześniej 196,966569(4)
(www.odkrywcy.pl)